Verloskundigen in Geldrop, Mierlo & Helmond

Erkenning en geboorteaangifte

Naast het bijkomen van de bevalling en het genieten van het nieuwe gezinslid, moet ook de geboorte van deze nieuwkomer geregistreerd worden bij het gemeentehuis. Dit kan voor getrouwde stellen en middels geregistreerd partnerschap vrij gemakkelijk via een geboorteaangifte. Wanneer dit niet het geval is, zal de vader of duomoeder het kindje moeten erkennen met toestemming van de moeder. Lees hier wat er van toepassing is, per situatie.

Geboorteaangifte: getrouwd of geregistreerd partnerschap

Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is volgens de wet de partner van de bevallen vrouw automatisch de vader of duomoeder. Dit geldt ook als de partner niet de biologische vader is. Als je een vrouwelijke partner hebt wordt zij automatisch mede-ouder/duomoeder van het kind, mits er aantoonbaar sprake is van een onbekende donor. Neem daarom bij de geboorteaangifte een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee. Is er wel sprake van een bekende donor, dan kan de duomoeder het kind erkennen. In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben automatisch beide ouders het ouderlijk gezag van het kindje.

Wanneer erkennen?

Wanneer je zwanger bent en niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, is het mogelijk om als partner het kindje te erkennen. De moeder moet hier schriftelijk toestemming voor geven.

Erkenning door een man

Je vraagt de erkenning aan bij de gemeente waarvoor je een afspraak maakt. Bij een eerste zwangerschap moet de moeder mee om toestemming te geven. Wanneer jullie al een kindje samen hebben, kan een volgend kind erkent worden met schriftelijke toestemming en het identiteitsbewijs van de moeder. Erkenning door de vader betekent niet dat hij ook het ouderlijk gezag krijgt. Dit moet ook nog aangevraagd worden. Zo kan het voorkomen dat de vader het kind erkent, maar dat bijvoorbeeld het gehele ouderlijke gezag bij de moeder blijft en/of de partner van de moeder.

Erkenning moederschap door een vrouw

Wanneer je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt met je vrouwelijke partner, is er de mogelijkheid voor de duomoeder om het kindje ter erkennen. Is de zaaddonor een bekende, dan kan je partner of de zaaddonor het kindje erkennen.

Voorwaarden erkenning

De belangrijkste voorwaarden bij de erkenning:

  • Degene die de erkenning indient is 16 jaar of ouder
  • Degene die de erkenning indient is geen familie van de moeder
  • Er zijn niet al 2 ouders
  • Wanneer degene die de erkenning indient onder curatele staat, moet hij/zij toestemming hebben van de kantonrechter.

Wat moet je meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs van de vader en moeder
  • Wanneer de moeder zelf niet aanwezig is, schriftelijke toestemming.

Meer informatie over erkenning en geboorteaangifte?

Heb je vragen over de erkenning van je kindje en/of ouderlijke gezag? Bekijk deze website van de overheid en doorloop het keuzemenu: klik hier. Of deze website van het juridisch loket: klik hier.