Verloskundigen in Geldrop, Mierlo & Helmond

Klachten

Heb je een klacht? Wat vervelend om te horen, maar we luisteren graag. Blijf er niet mee rondlopen en deel het zo snel mogelijk met ons.

1. Bespreek je klacht met je verloskundige

Ons grootste belang is dat jij tevreden terugkijkt op de ondersteuning en behandeling van onze dienstverlening tijdens je zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Maar ook wanneer je voor anticonceptie bij ons langskomt of voor het kinderwensspreekuur. Onze grootste zorg is jouw tevredenheid. Heb je vragen? Of ben je ergens ontevreden over? Zit je iets dwars ten aanzien van onze dienstverlening of ons contact met jou? Deel het alsjeblieft. Alleen dan kunnen wij je beantwoorden of jouw ontevredenheid wellicht wegnemen. Neem zo snel mogelijk contact met je verloskundige op of met één van ons zodat we erover kunnen praten. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimten en/of je geruststellen, zodat we kunnen werken op een manier waar jij je prettig bij voelt.

Bij het aangeven van een klacht over onze dienstverlening zullen we een aparte afspraak met je inplannen welke los staat van de afspraken in je behandelprogramma. Neem contact met je verloskundige op of stuur een mail naar info@verloskundigenpraktijk-volverwachting.nl.

2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Uiteraard kan je ook de klacht bij een onpartijdige, derde partij neerleggen. Dit kan wanneer de klacht van een dermate grote aard is dat je er niet met ons over wilt praten of wanneer je het niet prettig vindt dit met ons te bespreken. Via een klachtenfunctionaris kan je hulp krijgen bij het indienen van de klacht. Zij bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met jouw klacht. Zij adviseren wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. De klachtenfunctionaris gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie die je met hem of haar deelt.

Je kunt contact opnemen met een klachtenfunctionaris via: klachtverloskunde.nl. De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.

Als je er met de ons, als verloskundigen, en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.